System zarządzania energii odnawialnej

Za pomocą Eco Profit Solution (EPS) od LLC Novatek-Electro

Rozwiązanie

EPS – to rozbudowany system sterowania składający się z kilku urządzeń mikroprocesorowych podłączonych do domowej sieci WiFi.

System sterowania może być stosowany w połączeniu z systemami produkcji energii słonecznej, wiatrowej, hydroelektrycznej – w celu zmniejszenia energii elektrycznej wytwarzanej w sieci poprzez włączanie lub wyłączanie dodatkowych obciążeń.

Dodatkowo przystosowany jest żeby pracować w trybie ogranicznika mocy, co pozwala na zmniejszenie obciążenia okablowania poprzez odłączenie odbiorników wtórnych.

Решение

4 tryby pracy

1. Tryb pracy ma na celu „Magazynowanie energii”

1. Tryb pracy ma na celu „Magazynowanie energii”

„Włączenie dodatkowego obciążenia przy wysokim poziomie wytworzonej energii”

Ten tryb ma na celu ograniczenie transferu energii alternatywnej do ogólnej sieci energetycznej poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń w momencie pojawienia się wysokiej generacji.

2. Tryb pracy ma na celu „Ogranicznik generacji”

2. Tryb pracy ma na celu „Ogranicznik generacji”

“Wyłączenie falownika w przypadku pojawienia się wysokiego poziomu generowanej energii”

Tryb ten ma na celu wyłączenie źródeł alternatywnego wytwarzania energii w przypadku przekroczenia ustawionego progu generowanej energii.

3. Tryb pracy przeznaczony jest

3. Tryb pracy przeznaczony jest "Ogranicznik mocy"

„Zarządzanie obciążeniami w przypadku przekroczenia mocy w sieci elektroenergetycznej obiektu”

Tryb ten jest przeznaczony do wyłączania odbiorników niepriorytetowych w momencie przeciążenia sieci elektroenergetycznej obiektu i włączania odbiorników z powrotem, gdy pobór spadnie do ustawionego progu.

4. Tryb pracy ma na celu „Podłączenie generacji”

4. Tryb pracy ma na celu „Podłączenie generacji”

„Podłączanie źródła wytwarzania, gdy pojawia się wysokie zużycie energii”

Tryb ten ma na celu podłączenie dodatkowych źródeł wytwarzania energii alternatywnej w momencie przekroczenia ustawionego progu poboru mocy.

Zgłoś się

I uzyskaj szczegółową konsultację o tym, jakie rozwiązanie EPS firmy Novatek - Electro pozwala zaoszczędzić energię.

Co jest w komplecie

EPS-Master

EPS-Master

EPS-Master to urządzenie monitorujące sieć elektroenergetyczną. Na bieżąco mierzy wartości pobieranej i generowanej mocy oraz w zależności od wyników pomiarów steruje podłączonymi EPS-Slave według algorytmu wybranego trybu pracy.

EPS-Slave

EPS-Slave

EPS-Slave to urządzenie do kontroli obciążenia. Stale utrzymuje komunikację z EPS-Master i wykonuje ON lub OFF podłączonego do niego urządzenia rozkazami z EPS-Master zgodnie z warunkami i skonfigurowanymi trybami pracy.

Schemat pracy

Schemat pracy

Sterowanie z dowolnego urządzenia

Rozwiązanie EPS zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym poprzez wbudowany WEB-interfejs. Umożliwia lokalną i zdalną konfigurację parametrów oraz monitorowanie pracy urządzeń.

Zapewnia rejestrację i przechowywanie historii następujących parametrów:

  • Pomiar zużycia energii elektrycznej
  • Pomiar generowanej energii elektrycznej
  • Pomiar napięcia i częstotliwości sieci
  • Pomiar prądu i mocy pobieranych obciążeń
  • Dziennik alarmów przepięcia i przetężenia energii.
Schemat pracy